Yrityksen ei ole aina järkevintä ottaa kaikkia työntekijöitä omille palkkalistoilleen. Uusien työntekijöiden palkkaus on aikaa vievä prosessi ja vaatii henkilöstön rekrytointiin erikoistunutta osaajaa. Etenkin kausi- ja projektiluonteisessa työssä henkilöstövuokraus voi olla parempi vaihtoehto. Henkilöstövuokraus tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen rekrytointi- ja henkilöstöpalvelun, joka siirtää suuren taakan pois yrityksen johdolta.

Miksi yrityksenne kannattaa hyödyntää henkilöstövuokrausta?

Vuokratyöfirma huolehtii rekrytoinnista ja hallinnollisesta työstä

Työhakemusten läpikäyminen, haastatteluaikojen sopiminen, työsopimuksen laadinta, palkanmaksujen hoito, sekä sairaspoissaoloista koituvat kustannukset… Miksi jo kiireisen esimiehen kannattaisi ottaa koko tämä taakka hoidettavakseen, kun hän voisi yksinkertaisesti ulkoistaa koko rekrytointiprosessin vuokratyöfirmalle.

Käyttämällä meidän henkilöstövuokrausta yrityksenne voi laittaa kaiken energiansa liiketoiminnallisten haasteiden hoitamiseen, eikä teidän tarvitsisi enää huolehtia monimutkaisen rekrytointiprosessin pyörittämisestä. Kaikki työntekijään liittyvät hallinnolliset vastuut ja velvoitteet jäävät vuokratyöfirmalle.

Henkilöstövuokrauksella vältät turhat kustannukset

Henkilöstövuokraus poistaa yritykseltänne työterveyteen ja sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset. Hoidamme kaikki nämä puolestanne, jolloin teidän tarvitsee maksaa vain vuokratyöntekijän tekemästä työstä.

Vuokratyö soveltuu vaihteleviin työtilanteisiin

Vuokratyövoimaa käyttämällä yrityksenne voi vuokrata työvoimaa tarpeensa mukaan. Tällöin teidän ei tarvitse pelätä kalliiksi koituvia virherekrytointeja. Kun työn määrä kasvaa esimerkiksi vilkkaimpana sesonkiaikana, voitte kätevästi hankkia tarvitsemanne määrän vuokratyöläisiä meidän kauttamme. Myös vakituisten työntekijöiden sairastuessa henkilöstövuokraus tarjoaa oivan sijaisen. Näin yritys voi jatkuvasti ylläpitää optimaalista määrää käytettävissään olevaa työvoimaa.

Yrityksenne ei kannata myöskään palkata joka alan osaajaa itse, vaan sen sijaan henkilöstövuokrauksen kautta, tarpeen vaatiessa voitte hankkia tarvitsemanne osaamisen kuhunkin tilanteeseen.

StaffMillin rekrytointipalvelu löytää oikeat osaajat nopeasti.

Vuokratyöntekijän laadun varmistus

Mikäli pelkäätte, että koeaika ei ole riittävän pitkä työntekijän pätevyyden todistamiseksi, voitte hyödyntää vuokratyötä vastaavanlaisena koeaikana. Jos vuokratyöntekijä vakuuttaa teidät osaamisellaan, teillä on mahdollisuus rekrytoida hänet vakituiseksi työntekijäksi yritykseenne.

StaffMillillä rekrytoinnin ja henkilöstöpalvelun ammattilaiset käyvät huolella läpi hakemukset ja haastattelut. Valikoimme henkilöstöpalveluamme käyttävälle asiakasyritykselle pätevimmät työntekijät. Voitte luottaa meidän ammattitaitoon!