Tällä kertaa pureudumme blogissamme monia usein mietityttävään asiaan – nimittäin työsopimuskysymyksiin! Yleisesti ottaen on sopimus mikä tahansa on niihin aiheen tutustua huolella.

Työntekijän näkökulmasta on henkilöstövuokrausyhtiön, eli tässä tapauksessa StaffMillin, tarjoama sopimus täysin normaali työsopimus normaalein ehdoin. Työsopimuksesta on hyvä tarkistaa ainakin seuraavat:

  • kesto- onko kyseessä toistaiseksi voimassaoleva sopimus, määräaikainen sopimus vai kutsutaan töihin tarvittaessa tyyppinen sopimus. Meillä StaffMillillä nämä kaikki voivat toteutua. Sinun on hyvä myös tietää, että työsuhteen tyyppi määrittyy suoraan nimenomaan yritysasiakkaan/ työkohteen tarpeen mukaan.
  • työsopimuksissamme määritetään myös se mitä mahdollista työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan. Työehtosopimus määrittyy työtehtäviesi mukaan. Työehtosopimukset vaikuttavat hyvin usein esimerkiksi lisiin, joita palkanmaksun yhteydessä tilitetään.
  • työsopimuksen tekemisen yhteydessä sovitaan työn käytänteet: saat ohjeistuksen myös miten työsuhteen aikana ilmoitat mm. tekemäsi työtunnit. Nämä käytännöt on hyvä tarkistaa heti jotta työ alkaa juohevasti 🙂
  • työsopimukseen on mahdollista määrittää myös sopimukseen liittyvä tarkistelu. Mitä tämä tarkoittaa: hyvin usein työsuhteen alkaessa tulevia työtehtäviä on mahdollista työn jatkuessa tarkistaa uudelleen osaamisesi kasvaessa. Mikäli puolin ja toisin näin sovitaan on tällainen aikataulu mahdollista kirjata myös sopimukseen.