Henkilöstövuokraus takaa töitä ja palkka on reilua

Henkilöstövuokraus takaa töitä ja palkka on reilua

Henkilöstövuokrauksen kautta saatu vuokratyö on loistava vaihtoehto niille, joilla on vaikeuksia saada töitä, tai jotka eivät pysty työskentelemään viitenä päivänä viikossa. Vuokratyö tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja tutustua eri ammatteihin. Mikä tärkeintä vuokratyön kautta pääset kartuttamaan omaa työkokemustasi, joka on välttämätöntä työuralla etenemisen kannalta.

Henkilöstövuokrausfirmat tarvitsevat paljon työvoimaa ja siksi vuokratyön saaminen onkin todella helppoa ja nopeaa. HPL:n (Henkilöstöpalveluyritysten liitto) 2018 tekemän tuoreimman tutkimuksen mukaan 68% vuokratyötä hakevista työllistyi alle kahdessa viikossa.

Vuokratöitä voi tehdä melkein missä tahansa ammatissa ja se voi olla joko osa-aikaista tai kokoaikaista. Henkilöstöpalveluyritykset pyrkivät yhdistämään lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi, jotta vuokratyöntekijöille voidaan tarjota mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Palkka tulee vuokrausfirmalta

Vuokratöissä työskentelet käyttäjäyrityksen alaisuudessa, mutta palkkasi maksaa vuokrayritys.

”Vuokratyödirektiivissä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan vuokratyöntekijän palkan ja muiden keskeisten työehtojen on oltava vähintään samat kuin jos vuokratyövoimaa käyttävä yritys olisi palkannut työntekijän.”

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat siis samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät työehtosopimuksen mukaan.

Vuokratyöntekijöille kertyy myös vuosilomaa aivan kuten muillekin työntekijöille.

Vapaa ja joustava työ, joka sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille

Vuokratyö on erittäin joustavaa työaikojen ja työvuorojen valinnan suhteen. Pystyt itse määrittämään minä päivinä olet käytettävissä ja milloin vapaalla. Varsinkin opintojen aikana on todella tärkeää, että sinulla on mahdollisuus päättää omat työaikasi. Voit myös tehdä töitä viikonloppuisin, mikäli niitä on tarjolla.

Vuokratöissä et tule kyllästymään, sillä työkaverit, työpaikat ja työtavat vaihtelevat usein. Vuokratyö on erinomainen tilaisuus luoda hyviä ja pitkäkestoisia kaverisuhteita ja tärkeitä kontakteja kollegoiden kanssa.

HPL:n kyselyn mukaan 70% vuokratyöntekijöistä on innostunut työstään ja 88% vuokratyöntekijöistä suosittelee vuokratyötä tuttavilleen. Kyselyyn vastasi 7165 vuokratyöntekijää.

Työturvallisuuskortti, hygieniapassi ja kassakoulutus

Rekrytoinnin lisäksi henkilöstöpalveluyritykset kouluttavat työntekijöitään ja voit saada mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi työturvallisuuskortin, hygieniapassin tai kassakoulutuksen.

Kilpailukykyisempi työhakemus seuraavaan työnhakuun

Etenkin nuorten työllisyystilanne on haastava, koska pysyviä työsuhteita on heikosti tarjolla ja melkein kaikkiin työpaikkoihin vaaditaan kokemusta ja koulutusta. Vuokratyön jälkeen, kun seuraavan kerran haet töitä, olet paljon vahvemmassa asemassa. Työnantajat arvostavat etenkin sitä, että CV:stäsi löytyy työkokemusta useilta eri työaloilta. Mikäli osoitat oikeaa asennetta työssäsi, saatat jopa päästä käyttäjäyritykseen vakituiseen työsuhteeseen.

Voit siis huoletta aloittaa oman työurasi vuokratöissä, vaikkapa saman tien! Saat jätettyä avoimen hakemuksen meille helposti tästä linkistä! Julkisesti haussa olevat työpaikat näet täältä.

Vuokratyöfirmojen henkilöstövuokraus on tehokas tapa hankkia yritykselle työvoimaa

Vuokratyöfirmojen henkilöstövuokraus on tehokas tapa hankkia yritykselle työvoimaa

Yrityksen ei ole aina järkevintä ottaa kaikkia työntekijöitä omille palkkalistoilleen. Uusien työntekijöiden palkkaus on aikaa vievä prosessi ja vaatii henkilöstön rekrytointiin erikoistunutta osaajaa. Etenkin kausi- ja projektiluonteisessa työssä henkilöstövuokraus voi olla parempi vaihtoehto. Henkilöstövuokraus tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaisen rekrytointi- ja henkilöstöpalvelun, joka siirtää suuren taakan pois yrityksen johdolta.

Miksi yrityksenne kannattaa hyödyntää henkilöstövuokrausta?

Vuokratyöfirma huolehtii rekrytoinnista ja hallinnollisesta työstä

Työhakemusten läpikäyminen, haastatteluaikojen sopiminen, työsopimuksen laadinta, palkanmaksujen hoito, sekä sairaspoissaoloista koituvat kustannukset… Miksi jo kiireisen esimiehen kannattaisi ottaa koko tämä taakka hoidettavakseen, kun hän voisi yksinkertaisesti ulkoistaa koko rekrytointiprosessin vuokratyöfirmalle.

Käyttämällä meidän henkilöstövuokrausta yrityksenne voi laittaa kaiken energiansa liiketoiminnallisten haasteiden hoitamiseen, eikä teidän tarvitsisi enää huolehtia monimutkaisen rekrytointiprosessin pyörittämisestä. Kaikki työntekijään liittyvät hallinnolliset vastuut ja velvoitteet jäävät vuokratyöfirmalle.

Henkilöstövuokrauksella vältät turhat kustannukset

Henkilöstövuokraus poistaa yritykseltänne työterveyteen ja sairauspoissaoloihin liittyvät kustannukset. Hoidamme kaikki nämä puolestanne, jolloin teidän tarvitsee maksaa vain vuokratyöntekijän tekemästä työstä.

Vuokratyö soveltuu vaihteleviin työtilanteisiin

Vuokratyövoimaa käyttämällä yrityksenne voi vuokrata työvoimaa tarpeensa mukaan. Tällöin teidän ei tarvitse pelätä kalliiksi koituvia virherekrytointeja. Kun työn määrä kasvaa esimerkiksi vilkkaimpana sesonkiaikana, voitte kätevästi hankkia tarvitsemanne määrän vuokratyöläisiä meidän kauttamme. Myös vakituisten työntekijöiden sairastuessa henkilöstövuokraus tarjoaa oivan sijaisen. Näin yritys voi jatkuvasti ylläpitää optimaalista määrää käytettävissään olevaa työvoimaa.

Yrityksenne ei kannata myöskään palkata joka alan osaajaa itse, vaan sen sijaan henkilöstövuokrauksen kautta, tarpeen vaatiessa voitte hankkia tarvitsemanne osaamisen kuhunkin tilanteeseen.

StaffMillin rekrytointipalvelu löytää oikeat osaajat nopeasti.

Vuokratyöntekijän laadun varmistus

Mikäli pelkäätte, että koeaika ei ole riittävän pitkä työntekijän pätevyyden todistamiseksi, voitte hyödyntää vuokratyötä vastaavanlaisena koeaikana. Jos vuokratyöntekijä vakuuttaa teidät osaamisellaan, teillä on mahdollisuus rekrytoida hänet vakituiseksi työntekijäksi yritykseenne.

StaffMillillä rekrytoinnin ja henkilöstöpalvelun ammattilaiset käyvät huolella läpi hakemukset ja haastattelut. Valikoimme henkilöstöpalveluamme käyttävälle asiakasyritykselle pätevimmät työntekijät. Voitte luottaa meidän ammattitaitoon!

Miksi yrityksesi tarvitsee tietotekniikan osaajaa? – Henkilöstöpalvelu rekrytoi teille oman IT-alan ammattilaisen

Miksi yrityksesi tarvitsee tietotekniikan osaajaa? – Henkilöstöpalvelu rekrytoi teille oman IT-alan ammattilaisen

IT:n eli tietotekniikan ja informaatiotekniikan alan asiantuntijoista on huutava pula suomalaisissa yrityksissä. Organisaatiot ovat alkaneet investoimaan yhä enemmän omaan työnantajabrändäykseen, saadakseen houkuteltua pätevimmät ohjelmistonkehittäjät ja verkkosivujen suunnittelijat yritykseensä. Jotta ymmärtäisimme paremmin miksi ohjelmoinnin ja verkkosivujen kehittämisen osaajat ovat niin haluttuja työmarkkinoilla, meidän täytyy selvittää, kuinka tärkeä rooli verkkosivuilla on yrityksen toiminnan kannalta.

Kaikki yritykset tarvitsevat omat kotisivut

Nettisivut ovat välttämättömät yrityksen tehokkaalle toiminnalle tänä päivänä. Verkkosivut mahdollistavat ympäri vuorokauden toimivan asiakaspalvelun, jokaisena päivänä vuodessa. Netin kautta on huomattavasti joustavampaa ja edullisempaa mainostaa yritystäsi kuin esimerkiksi printtimainonnalla.

Näin sosiaalisen median aikana yritys voisi tyytyä käyttämään vain esimerkiksi Facebook-sivujaan oman yrityksensä sivustona, mutta se olisi kuitenkin todella heikko lähtökohta verkossa toimivan yrityksen olemassaolon kannalta.

Yrityksen omat kotisivut ovat osa yrityksen brändiä ja ne antavat tärkeän ensivaikutelman yrityksestä asiakkaalle. Kotisivut antavat asiakkaille kuvan yrityksen olemuksesta, ilmeestä ja ammattitaidosta, sekä tuovat yritykselle uskottavuutta ja luotettavuutta. Omilla nettisivuilla yritys tavoittaa jo olemassa olevat, sekä potentiaaliset asiakkaat paikallisesti ja globaalisti. Verkkosivusto on portti yrityksen ja asiakkaan välillä.

Ilman kotisivuja menetät asiakkaasi kilpailijoille

Omien kotisivujen avulla pienikin yritys voi kilpailla suurten yritysten kanssa. Yrityksen koko ei kerro yrityksen nettisivujen laadusta. Pieni yritys, jolla on viimeisen päälle hiotut kotisivut voi antaa vaikutelman paljonkin suuremmasta yrityksestä, verkossa vierailevan asiakkaan silmissä. Ilman kotisivuja yrityksesi tulee menettämään asiakkaansa muille verkossa toimiville yrityksille.

Kotisivut konversion lisäämiseksi

Yritys voi määritellä itselleen eri tavoitteita, joiden mukaan konversio määräytyy. Eri konversioita voivat olla esimerkiksi ostos, tarjouspyyntö, sähköpostilistalle liittyminen tai videon katsominen. Hyvin suunnitellut kotisivut edesauttavat potentiaalisten asiakkaiden kääntämistä ostaviksi asiakkaiksi. Kun nettisivuilla vieraileva henkilö saa helposti vastauksen jokaiseen ostoprosessin aikana heräävään kysymykseen, vie se kävijää askel askeleelta kohti lopullista ostoa.

Mistä ohjelmistosuunnittelija ja verkkosivujen kehittäjä yritykselle?

Koska kilpailu ohjelmistosuunnittelijoista ja verkkosivujen kehittäjistä on todella kovaa, ehkä paras ratkaisu juuri sinun yrityksellesi olisi henkilöstöpalvelu. StaffMill Executive on rekrytointipalvelu, joka etsii yrityksellesi tarvitsemasi asiantuntijan ICT-alalta, ohjelmointiin ja verkkosivujen tuotantoon.

StaffMill hoitaa rekrytoinnin alusta loppuun puolestasi

Me hoidamme koko rekrytointiprosessin teidän puolestanne. Yritykseltänne säästyy paljon aikaa ja vaivaa, eikä virherekrytoinnin riskiä ole. Meillä on paljon kokemusta rekrytoinnista ja hyödynnämme rekrytointiprosessissa kohdennettua paikka-/yhteisökohtaista osaamis- ja soveltuvuusarviointia. Rekrytoinnin asiantuntijana ymmärrämme mikä hakijoihin vetoaa ja kontaktiverkostomme on jo valmiiksi laaja. Etsimme ja rekrytoimme nopeasti tarvitsemanne osaajan.

Työsopimukset henkilöstövuokrauksessa

Työsopimukset henkilöstövuokrauksessa

Tällä kertaa pureudumme blogissamme monia usein mietityttävään asiaan – nimittäin työsopimuskysymyksiin! Yleisesti ottaen on sopimus mikä tahansa on niihin aiheen tutustua huolella.

Työntekijän näkökulmasta on henkilöstövuokrausyhtiön, eli tässä tapauksessa StaffMillin, tarjoama sopimus täysin normaali työsopimus normaalein ehdoin. Työsopimuksesta on hyvä tarkistaa ainakin seuraavat:

  • kesto- onko kyseessä toistaiseksi voimassaoleva sopimus, määräaikainen sopimus vai kutsutaan töihin tarvittaessa tyyppinen sopimus. Meillä StaffMillillä nämä kaikki voivat toteutua. Sinun on hyvä myös tietää, että työsuhteen tyyppi määrittyy suoraan nimenomaan yritysasiakkaan/ työkohteen tarpeen mukaan.
  • työsopimuksissamme määritetään myös se mitä mahdollista työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan. Työehtosopimus määrittyy työtehtäviesi mukaan. Työehtosopimukset vaikuttavat hyvin usein esimerkiksi lisiin, joita palkanmaksun yhteydessä tilitetään.
  • työsopimuksen tekemisen yhteydessä sovitaan työn käytänteet: saat ohjeistuksen myös miten työsuhteen aikana ilmoitat mm. tekemäsi työtunnit. Nämä käytännöt on hyvä tarkistaa heti jotta työ alkaa juohevasti 🙂
  • työsopimukseen on mahdollista määrittää myös sopimukseen liittyvä tarkistelu. Mitä tämä tarkoittaa: hyvin usein työsuhteen alkaessa tulevia työtehtäviä on mahdollista työn jatkuessa tarkistaa uudelleen osaamisesi kasvaessa. Mikäli puolin ja toisin näin sovitaan on tällainen aikataulu mahdollista kirjata myös sopimukseen.