Psykologiset testit rekrytoinnin apuvälineinä

Psykologiset testit rekrytoinnin apuvälineinä

Oletko menossa työhaastatteluun, jossa tiedät psykologisten testien odottavan? Ei huolta, testejä ei tarvitse jännittää. Kerromme tässä blogikirjoituksessa miksi niitä pidetään, mitä niistä selviää ja millaisia testejä on olemassa.

Soveltuvuustestit osana rekrytointiprosessia ovat yleistyneet. StaffMillillä olemme rekrytoinnin ammattilaisia ja haluammekin kertoa miksi tällaisia psykologisia soveltuvuustestejä suositaan ja mitä niillä saadaan selvitettyä.

Pääsääntöisesti jos testejä osana rekrytointiprosessia käytetään niillä pyritään varmistamaan hakijan todellinen soveltuvuus kyseiseen työtehtävään ja selvittää henkilön edellytyksiä menestyä tehtävässä. Joskus paperilla ja kasvokkainkin pätevältä tuntuva henkilö ei testin mukaan sovellukkaan työtehtävään. Testi ei kuitenkaan kerro täyttä totuutta millainen hakija on eikä valintapäätöstä pidä tehdä yksin testin perusteella. Yleisesti ottaen räätälöidyt ja kohdennetut testit on kuitenkin todettu hyviksi välineiksi esimerkiksi motivaation ja paineensietokyvyn kartoituksessa.

Testeillä arvioidaan mm. työskentelyvalmiuksia, motivaatiota ja voimavaroja, vuorovaikutustaitoja ja ammatillista osaamista. Hyvä soveltuvuustesti mittaa, mitä on tarkoitus mitata. Tyypillisesti testit ja mittattavat asiat räätälöidään haettavan paikan ja työnkuvan pohjalta. Testin pitää luonnollisesti olla tarkka ja johdonmukainen eikä mittaustulos voi riippua testin valvojasta/toteuttajasta. Sen on oltava helposti pisteytettävissä ja ymmärrettävissä, jonka lisäksi tärkeimppänä sen pitää pystyä erottamaan ihmisten suoritukset toisistaan. Mikäli osallistut testaukseen muista- sinulla on myös tavalla tai toisella (esim. suulinen tai kirjallinen) saada palaute tekemästäsi testistä.

Testejä voidaan myös tyypin mukaan jakaa eri kategorioihin: päättely- eli kykytesteissä mitataan matemaattista tai verbaalista taitoa. Näissä vahvuutena näkyy hyvä keskittymiskyky ja nopeus. Itsearviointina persoonallisuustestit mittaavat yleensä (työ)persoonallisuutta. Persoonallisuustestillä arvioidaan mm. kunnianhimoa, motivaatiota, tarkkuutta, sosiaalisuutta ja itsenäisyyttä. Ryhmätyöt ja työnäytteet eli simulaatiot ovat lähellä arkitodellisuutta. Jäljitellään aitoa työtilannetta, tulokset lähinnä laadullisia ja niitä on vaikea pukea numeerisen muotoon, mutta näiden avulla henkilön toimintatyylit aidossa työtilanteessa tulevat hyvin esille. Tämä jaottelu kertoo myös testauksien monimuotoisuudesta – testejä voidaan toteuttaa niin haastatteluiden yhteydessä kuin myös verkkopohjaisina.

Mikäli tiedät testauksen kuuluvan osana rekrytointiprosessiin – älä jännitä! Pelkästään testituloksen pohjalta ratkaisua ei tyypillisesti tehdä – ole oma itsesi ja tsemppiä myös testiin. Blogissamme jaamme usein vinkkejä rekrytointi- ja työnhakuprosessiin liittyen. Aiemmassa kirjoituksessa jaoimme neljä vinkkiä työnhakuprosessiin liittyen, lue artikkeli tästä.

Miksi kannattaa käyttää rekrytointipalveluja?

Miksi kannattaa käyttää rekrytointipalveluja?

Miksi antaisin jonkun toisen rekrytoida puolestani? Me kerromme nyt, miksi se kannattaa. Lyhyesti sanottuna säästät aikaa, vältyt kalliiksi tulevilta virherekrytoinneilta, se on nopeaa sekä asiantuntevaa. Kannattaa siis ehdottomasti kokeilla rekrytointiprosessin ulkoistamista uuden ammattilaisen etsinnässä. Nyt kerromme kolme konkreettista syytä miksi:

Rekrytointiprosessi hoidetaan alusta loppuun puolestasi – aikaa säästyy!
Joskus hakemuksia voi tulla satoja. Ne pitää käydä läpi, haastatella henkilöt ja käyttää aikaa hakijoiden vertailuun. Tämä koko prosessi voi viedä liian suuren osan tärkeästä työajasta, joten rekrytointipalvelu voi hoitaa sen asiantuntemuksella puolestasi. Työaikasi kuluu olennaiseen ja saat loistavan täydennyksen tiimiin helposti!

Rekrytointipalveluilla on paljon kokemusta prosessista – nopeaa ja asiantuntevaa!
Vaikka yrityksessä onkin saatettu hoitaa rekrytointeja, on rekrytointipalveluja tarjoavalla yrityksellä kuitenkin usein enemmän kokemusta rekrytoinnista. StaffMillillä täydennämme rekrytointiprosessia myös kohdennetuilla paikka- / yhteisökohtaisilla osaamis- ja soveltuvuusarvioinneilla. Tämä näkyy niin nopeudessa, sujuvuudessa kun siinäkin, että oikea, työhön sopiva, henkilö tunnistetaan. Rekrytoinnin asiantuntija ymmärtää myös mikä hakijoihin vetoaa ja kontaktiverkosto on jo valmiiksi laaja – näin löydetään varmasti paikkakohtaisesti parhaat osaaajat.

Hakijat keskittyvät itse tehtävään eivät firmaan – yrityksen anonyymiteetti!
Mikäli toiveesta / sopimukseen pohjautuen asiakasyrityksen nimeä ei tuoda esiin osana rekrytointiprosessia ei hakija keskity yritykseen vaan hakee aidosta kiinnostuksesta ja mielenkiinnosta työtehtävää kohtaan. Lopputuloksena on liuta erityisen motivoituneita työntekijäkandidaatteja!
Jos siis haluat keskittyä omiin työtehtäviisi työhakemusten lukemisen sijaan, mutta palkata uuden rautaisen ammattilaisen tiimiisi me voimme etsiä sen puolestasi ! StaffMill auttaa kun etsit työyhteisöösi avainhenkilöä tai asiantuntijaa. Asiantuntijarekrytointeja voimme toteuttaa esimerkiksi ICT-alalla (ohjelmointi, verkkosivujen tuotanto), myynnin ja markkinoinnin alalla (digimarkkinointi, promootio, asiakaspalvelu ja -hallinta) tai vaikka sote-alalla (tulosyksiköiden johtotehtävät, sote-alan esimiestehtävät).